Curriculum Vitae

Beskrivelse af mit virke i folkeskolen.

 

 

8 år i Grønland

 

ü       I 1975 dimitterede jeg fra Københavns Dag- og Aftenseminarium og rejste straks til Grønland, hvor jeg blev ansat i Paamiut Kommune på Atuafik Tuiisaq blandt andet som lærer i 1 klasse matematik.

ü       Min grønlandstid bød på mange udfordringer. Det var her min lyst til udvikling og forandring blev vakt. Sammen med skoler i to andre grønlandske byer lavede vi et pædagogisk udviklingsarbejde i kursusskolen - de tre ældste klasser i den grønlandske folkeskole. Udviklingsarbejdet byggede på en tværfaglig projektundervisning i op til to dage hver uge. Jeg havde ansvaret for faget fangst og fiskeri, som blev integreret med andre af folkeskolens fag, og hvor eleverne bl.a. kunne tage duelighedsprøve i sejlads og certifikat i radiotelefoni.

ü       Fra 1978 underviste jeg i ungdomsskolen, i aftenskolen og på Fiskerifagskolen i forskellige fag, bl.a. navigation og radiotelefoni.

ü       I 1980 besluttede kommunalbestyrelsen i Paamiut at oprette et lokalmuseum i nogle restaurerede bygninger i Kolonihavnen. Jeg søgte og fik stillingen som museumsleder ved siden af mit lærerjob.

ü       Fra 1981 var jeg rådgivningslærer for kursusskolen.

 

17 år i Sønderjylland

 

ü       Skoleåret 1983 til 1984 læste jeg fuldtidsårskursus ved Danmarks Lærerhøjskole i Haderslev.

ü       Den 1.8.1984 tiltrådte jeg som viceskoleinspektør på Hertug Hans Skole i Haderslev.

ü       Efter 4 år i Haderslev blev jeg i 1988 ansat som skoleinspektør på Rødekro Skole. Det blev til 12 gode år, hvor Rødekro Skole i lighed med de øvrige skoler i Danmark følte forandringens vinde. Først ved nye styrelsesregler, så var det omlægningen af lærernes arbejdstid og til sidst Folkeskoleloven af 1993.

Årene i Rødekro bød på mange spændende opgaver. Det var her min interesse for at kombinere byggeri, IT og pædagogik blev vakt og gennem flere projekter med absolut decentral styring udviklede skolen sig til et pædagogisk fyrtårn. Denne position har skolen fastholdt og udviklet – også i et spændende nybyggeri.

ü       På nationalt plan tog jeg som hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Skolelederforening aktivt del i de mange forandringer op gennem 90’erne. I foreningen var jeg en årrække formand for udvalget for uddannelse og kommunikation. I den forbindelse holdt jeg sammen med Karen Leth Nielsen en lang række oplæg og kursusdage. Som foreningens repræsentant deltog jeg i en række råd og udvalg ikke mindst inden for udvikling af IT i folkeskolen.

ü       Danmarks Skolelederforening valgte at informere medlemmerne ved et periodisk medlemsblad ”Forum for Skoleledelse”. Indtil jeg forlod bestyrelsen i juli 1998 var jeg ansvarshavende redaktør for dette.

ü       I årene 1998 til 2000 gennemførte jeg uddannelsen Master of Public Management ved Syddansk Universitet i Odense.

 

Tilbage til København

- efter 25 år vendte jeg tilbage til hovedstadsområdet

 

ü       I 2000 blev jeg ansat  i Gentofte kommune som skoleinspektør på Hellerup Skole, der skulle bygges og stå klar til ibrugtagning i 2002. Her fik jeg en unik mulighed for at arbejde videre med samspillet mellem pædagogik, organisering og skolens fysiske rammer jf. ”En samtidig skole”.

Byggefasen var hektisk, men partneringprocessen introducerede mig til en spændende arbejdsform i et tværfagligt miljø i grænselandet mellem pædagogik og byggeri. Desværre forhindrede en blodprop i hjertet januar 2003 mig i at arbejde videre med dette spændende og perspektivrige skoleprojekt.

ü       Fra 2001 til 2003 fik jeg mulighed for at være medlem af Mandag Morgens Kompetenceråd. Deltagelsen i Kompetencerådets arbejde gennem tre år gav mig betydelig indsigt i kompetencebegrebet og i forskellige kompetencemiljøer. Samtidig fik jeg adgang til et alsidigt og givende netværk.

ü       Efter en restitueringsperiode med konsulentopgaver i Gentofte kommune, lod jeg mig friste af et stillingsopslag som skoleleder på Hørsholm Skole. Der var netop afsat penge til ud- og ombygning af skolen samt vedtaget et meget perspektivrigt politisk program. Desværre viste der sig et stort gab mellem lærernes forestillinger om den gode skole og det billede, der var skitseret i det politiske program – et gab det efter min vurdering vil tage mange år og kræve yngre kræfter at overvinde.

ü       December 2004 indgik jeg en aftale med DAFOLO a/s om at bruge mine erfaringer med samspillet mellem pædagogik og læringsmiljø og min teoretiske og praktiske indsigt i ledelse i forskellige systemer, i et samarbejde med dem.

ü       Fra sommeren 2005 har jeg samarbejdet med en arbejdsgruppe og Dansk Autismeforbund om at etablere en efterskole for autister. Skolen forventes at åbne sommeren 2006.

ü       I efteråret 2005 har jeg sammen med en gruppe skoleledere fra Island og Finland taget initiativ til at oprette et skolenetværk i nordisk regi, der har til formål at arbejde for videndeling blandt skolefolk i Skandinavien. Netværket hedder ”The Scandinavian Circle of Knowledge og indbyder til den første konference i 2006 i Island.

ü       Fra februar 2006 har jeg undervist som ekstern lektor på Danmarks Forvaltningshøjskoles diplomuddannelse.